LOGO
Pembekal, Pengedar Buku Teks, Buku Rujukan Sekolah KBSR/KBSM,
Majalah, Jurnal, Barangan Cenderamata, Pelbagai Terbitan Ilmiah DBP
dan Penerbitan Swasta.
Aplikasi Zakat dalam Ekonomi Gunaan
Aplikasi Zakat dalam Ekonomi Gunaan
SKU: 9789834618476
+ Tambah ke Senarai Permintaaan

PENULIS / PENYELENGGARA:  Nur Azura Sanusi

ISBN:  9789834618476

HALAMAN:  209

TAHUN CETAKAN:  2015

Senarai Harga | RM 26.00
Harga Jualan | RM 20.80
Kuantiti 
 

SINOPSIS:

"Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil yang menguruskannya, dan mualaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan untuk musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketatapan (yang datangnya) daripada Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana." (Surah al-Tawbah 9:60) Surah al-Tawbah ayat 60, tersebut menyatakan dengan jelas peranan zakat sebagai alat jaminan sosial masyarakat Islam. Sememangnya zakat merupakan insntrumen agihan pendapatan yang diwartakan dalam rukun Islam. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW, zakat dikenakan terhadap instrumen tertentu, namun melalui ijtihad ulama' berdasarkan masa, pengaplikasian zakat telah diperluaskan kepada pelbagai instrumen termasuk zakat ke atas pendapatan, saham dan sebagainya. Buku ini merupakan gabungan penyelidikan berbentuk kuantitatif yang melibatkan tiga analisis utama, iaitu analisis penyampulan data, analisis regrasi keratan rentas dan siri masa, dan analisis regrasi panel. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca, khususnya ahli akademik, para perancang ekonomi dan pelajar dalam memahami kerangka keseluruahan aplikasi zakat dalam penyelidikan kuantitatif dalam ekonomi.

Cara Pembayaran
Ikut Kami
  • Facebook - Koperasi DBP
  • Twitter - Koperasi DBP
  • © 2015 Copyright of Koperasi DBP (M) Berhad. All Rights Reserved
    Designed by: NetBuilder