LOGO
Pembekal, Pengedar Buku Teks, Buku Rujukan Sekolah KBSR/KBSM,
Majalah, Jurnal, Barangan Cenderamata, Pelbagai Terbitan Ilmiah DBP
dan Penerbitan Swasta.

Anggota Koperasi

Syarat Menjadi Anggota

 • Staf DBP berjawatan TETAP atau KONTRAK dan PESARA DBP
 • Warganegara Malaysia
 • Telah mencapai umur 18 tahun
 • Bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan

Yuran pendaftaran

 • Pendaftaran Baru: RM 20.00
 • Pendaftaran semula: RM 30.00
 • Pembelian Syer (wajib): RM 100.00
 • Yuran Anggota (Bulanan) RM 30.00 atau 5% daripada gaji pokok

Permohonan
Permohonan untuk menjadi anggota hendaklah menggunakan Borang Khas. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada pejabat Koperasi DBP (M) Berhad.

Cara Pembayaran
Ikut Kami
 • Facebook - Koperasi DBP
 • Twitter - Koperasi DBP
 • © 2015 Copyright of Koperasi DBP (M) Berhad. All Rights Reserved
  Designed by: NetBuilder